Investice do akcií

Zlepšete obchodování s více časovými rámci

Mnoho intradenních obchodníků ztrácí přehled o větším trendu, který lze poznat z vyšších časových rámců (např. denní), zároveň jim uniká povědomí o zásadních hladinách podpory a odporu a přehlíží významné úrovně, kde je nahromaděno velké množství stop-loss příkazů.

Analýza podle více časových rámců zahrnuje sledování vybraného měnového páru na několika rozdílných časových rámcích najednou (a ne pouze na jednom, k čemu mají tendenci někteří intradenní obchodníci). Obvykle tři rámce jsou dost postačující na získání celkového přehledu o daném trhu.

Pro jejich výběr existuje jedno pravidlo: prostřední rámec vybereme podle průměrné délky našich obchodů, pokud tedy držíme pozici běžně dvě hodiny, pak by první rámec měl odpovídat hodinovým grafům. Z toho poté určíme nižší rámec, který by měl odpovídat 1/4, tedy grafům s 30 min bary. Obdobně pro vyšší rámec, kde bychom měli brát 4 násobek prostředního, v našem případě tedy 4 hodinovým nebo denním grafům. Základní trojice časových rámců by mohla vypadat takto:

·1 min => 5 min => 30 min

·15 min => 1 hour => 4 hour

·1 hour => 4 hour => daily

·4 hour => daily => weekly

Nejvíce používané časové rámce na forexForex je zkratka pro Foreign Exchange. Jedná se o trh se zahraničními měnami, na kterém obchodují především velké banky.kliknutím zavřete u jsou denní, 4 hodinového, hodinové, 30 min, 15 min, 5 min. Jen pro doplnění, někteří obchodníci používají i jiné typy grafů než časové, např. grafy počítané z objemu realizovaných obchodů, grafy s range bary atd.

Dlouhodobý rámec

Nejlepší postup, jak hodnotit situaci na trhu, je od našeho nejvyššího rámce, kde zjistíme, jaký trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete momentálně převažuje a ne nadarmo se říká, že „trend is your friend“ aneb trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete je tvůj přítel. Naše obchody by proto měl být ve stejném směru, jaký má trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete , protože tím zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu daného obchodu a zároveň naše obchody budou mít větší ziskový potenciál. Samozřejmě, záleží na stylu obchodování, pro tzv. trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete -followery je tento přístup nutností, pro tzv. kontrariány (counter-trend) obchodníky je naopak běžné chodit proti směru ustáleného trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete u a vydělávat na jeho korekcích.

Pokud jsou naším dlouhodobým rámcem denní, týdenní či měsíční grafy, budou jejich vývoj významně ovlivňovat fundamentální zprávy. Z toho důvodu by měl takový obchodník průběžně sledovat hlavní ekonomické ukazatele a data, aby lépe porozuměl trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete ům na těchto časových rámcích. Mezi takové ukazatele patří např. úrokÚrok je odměna za půjčení peněz, většinou ve finanční podobě.kliknutím zavřete ová míra, která částečně ukazuje na ekonomické zdraví dané země a její měny.

Střednědobý rámec

Pokud z dlouhodobých grafů přepneme na nižší časový rámec, uvidíme, že trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete se skládá z více menších trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, který převládá v delším časovém období. kliknutím zavřete ů a jeho korekcí (viz např. Elliotovy vlny). Tento střednědobý rámec je náš základní, protože jej určujeme podle průměrné délky našich obchodů, a nejčastěji jej také sledujeme na monitoru.

Krátkodobý rámec

aše obchody bychom měli realizovat na krátkodobém rámci, protože vidíme nejmenší fluktuace ceny, které ještě mají vliv na naše obchody a hlavně na vstup a výstup z našich obchodů. Díky nim můžeme lépe časovat vstupní a další ceny. Stejně tak jako na denní a vyšší grafy, tak i na intradenní grafy mají vliv fundamentální zprávy, avšak v trochu jiném významu. Po zveřejnění významných zpráv se totiž rapidně zvyšuje volatilita Označuje míru rozkolísanosti ceny daného aktiva. Při vysoké volatilitě se rozětí cen velmi zvětšuje, při nízké se hodnoty zmenšují a pohyby nejsou velké.kliknutím zavřete na trhu, rozšiřují se spread Označuje rozdíl mezi nabídkou a poptávkou na trhu daného aktiva. Např. když je nabídka za akcii 32,5 USD a prodávající jsou ochotni prodat za 33 USD, je spread 0,5 USD. kliknutím zavřete y a trh může udělat velké pohyby během několik málo sekund.  Obchodník by se měl spíše vyhnout těmto okamžikům.

Pokud zkombinujeme všechny tři popsané rámce, abychom poznali aktuální situaci na trhu včetně časování našich obchodů, můžeme si výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěchu a zvýšit ziskový potenciál. A to za podmínky, že námi vybrané rámce se shodují ve směru. Čím více se shodují, tím lepší podmínky pro úspěšný obchod. Další výhodou kombinování více časových rámců je přehled o důležitých úrovních, ať už hladinách podpory nebo odporu, fibonacciho návratech, pivot pointech a dalších.

Vložil: Klub investorů